Selçuk CANÇELİK

Selçuk CANÇELİK

Mail: cancelikselcuk@gmail.com

29 Ekim/Resmi Tatillerde Çalışma

29 Ekim/Resmi Tatillerde Çalışma

Kapsamı Nedir?
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'la
belirlenmiştir.
Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulusal bayram olup, 28 Ekim günü 13.00'da başlar ve 1.5 gün tatil
kabul edilmektedir.
Cumhuriyet Bayramı’nda çalışma
4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp
çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilecektir. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması
halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta
tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu
kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.
4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü
olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak
çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. 28 Ekim günü de 13,00'ten sonra çalışılması
halinde normal ücretine ilave olarak yarım günlük daha ücret ödenecektir.

Özetlemek gerekir ise;
1-28 Ekim günü 13:00' a kadar çalışan işçi tam ücret alacaktır.
2-28 Ekim günü 13:00' dan sonra çalışmaya devam eden işçi 1,5 yevmiye alacaktır.
3-29 Ekim günü ise tam gün Resmi Tatildir ve çalışma yapılması durumunda 2 yevmiye alınır.
4-29 Ekim günü 1 saat çalışma ile 1 gün çalışma eşittir. Yani bir saat bile çalışılmış ise tam gün çalışma karşılığı
ücret X 2 olarak ödenmelidir.
5-29 Ekim çalışması karşılığı nakdi ücret yoluyla mahsuplaşma yapılır. Çalışma karşılığı izin kullandırmak yasal
değildir.
Özellikle şehrimizin halı sektöründe uygulanan atkı başı veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü
ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. (49
Mad.) Bu şekilde hesaplanan ücret, ulusal bayram veya genel tatil günlerinde çalışan işçiye ödenecektir.
İş Kanunu'na göre, işçinin yıllık izin hakkını kullanırken, yıllık izine rastlayan hafta tatili ve genel tatil günleri
yıllık izinli olarak değil resmi tatil izni olarak değerlendirilir ve Yıllık izinden sayılmaz.
Örnekleme;
Örneğin, günlük/yevmiye 100.-TL ücretle çalışan bir işçi için, 29 Ekim tarihinde, 1 günlük 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı'nda, işçinin çalışmaması halinde, 100 * 30 gün =) 3000,00.-TL maaş alacaktır.
Ancak, 29 Ekim tarihinde tatil yapmayıp çalışırsa 1 günlük ilave yevmiye (100,00-TL) ile birlikte toplam
3.100,00-TL maaş alacaktır.
Şimdilik bu kadar sonraki yazımızda görüşmek üzere.

Selçuk Cançelik
cancelikselcuk@gmail.com
İş Hukuku Bilirkişisi / İnsan Kaynakları Yöneticisi

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar